Blog dle kategorií

Nejnovější články:

Jak suchý led snižuje provozní náklady firem a šetří jejich čas

Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého (CO2), slisovaná do formy tuhých bloků, nuget nebo pelet – toliko slovníková definice. Suchý led nezatěžuje životní prostředí, výrobním podnikům šetří obrovské částky a ve zdravotnictví zachraňuje životy. A z jeho benefitů můžete těžit i vy.

Výroba pevného oxidu uhličitého není žádná raketová věda. Vzniká expanzí kapalného CO2 při teplotě -53 °C, kdy se mohutným nabytím objemu se kapalina přemění v tuhé, sněhobílé šupinky, které se podle potřeby dále upravují.

Suchý led má řadu výhod. Především je účinným chladícím médiem – jeden gram suchého ledu dokáže přijmout téměř třikrát více tepla než gram vodního ledu. Přestupem tepla dochází k ochlazení teplejšího materiálu, např. hřídele (používá se v těžkém průmyslu) nebo těsta (oblíbená metoda chlazení v pekárnách).

Bloky a pelety suchého ledu po sobě nezanechávají vlhkost. Z pevné formy se mění sublimací na plyn, zároveň ale relativně dlouho vydrží v pevném skupenství; z našich zkušeností víme, že za hodinu se „odpaří“ asi jen 1 % suchého ledu.

Suchý led nevede elektřinu a není hořlavý, nezpůsobuje korozi ani nepoškozuje povrch různých materiálů. V místě jeho používání je ovšem nutné zajistit dostatečné odvětrávání. Oxid uhličitý není toxický v tom smyslu, že by lidský organismus otrávil, jeho vysoká koncentrace ve vzduchu ale znemožňuje dýchání.

Ve světle rostoucího zájmu o životní prostředí je suchý led ideální ekologickou alternativou k ostatním průmyslovým metodám čištění a chlazení. CO2 vzniká jako odpadní produkt např. při výrobě ropných látek nebo kvašení, navíc je relativně snadné jej přečistit a zbavit příměsí. 

V porovnání s chemickými čistidly a chladivy vyniká oxid uhličitý prakticky nulovou toxicitou pro rostliny a živočichy – a navíc nepoškozuje ozonovu vrstvu.

Suchý led jako chladící médium

Pro chlazení se využívají nugety suchého ledu o různých průměrech (10 až 16 mm), popř. ledové bloky, které mohou vážit až 30 kg. Výchozí surovinou pro jejich výrobu je zkapalněný CO2, schválený (pod označením E290) pro použití v potravinářství. Pelety tak využijete při mletí masa, hnětení těsta – nebo k zamražení či přepravě surovin, hotových potravin nebo zdravotnického materiálu (lidských orgánů apod.).

Nezastupitelnou úlohu má suchý led ve strojírenském průmyslu, kde se využívá pro lisování – vkládání kovových součástek do pouzder. Ochlazením kovového dílu (hřídele) se jeho objem zmenší. Stačí jej pak nasunout do pouzdra (díry) a vyčkat, dokud oteplením nenabude svůj původní objem. Oproti lisování tlakem nedochází při chlazení k deformaci součástky – a v porovnání s tekutým dusíkem, který se k ochlazení kovu také používá, je suchý led nejen levnější, ale také se s ním snadněji manipuluje.

schéma suché sanitace

Chlazení suchým ledem má v montáži strojů nezastupitelné místo. Zdroj: n-two.com

Tryskání suchého ledu – řešení pro znečištěný provoz

Pro jemné čištění se využívají pelety o průměru 0,5 a 1,5 mm (údržba plošných spojů, nanomateriálů a elektrorozvaděčů). Pro vyčištění strojů a jejich součástí, forem a vzduchotechnického potrubí jsou vhodnější 3milimetrové pelety. K jejich výrobě se používají tzv. peletizéry:

Čištění suchým ledem se provádí pomocí strojů, který tryskají pelety suchého ledu na čištěný povrch pod tlakem až 16 barů. Princip metody je jednoduchý:

Oproti jiným metodám čištění je tryskání suchým ledem až 5krát rychlejší a obejde se bez úplného zastavení výroby a provozu. K údržbě svých zařízení jej používají přední firmy z automobilového, chemického a potravinářského průmyslu nebo z oblasti gastronomie.

Přečtěte si: [PŘÍPADOVÁ STUDIE]: Jak čištěním vzduchotechniky šetříme společnosti SumiRiko desítky tisíc Kč ročně

Bezpečnosti oxidu uhličitého pro lidské zdraví využívají také zdravotnická zařízení, která tryskání suchého ledu používají při údržbě nemocničních ventilací a k čištění nástrojů.

Srovnání čištění suchým ledem s jinými metodami údržby

 
  Čištění suchým ledem Abrazivní tryskání Čištění pomocí rozpouštědel Vysokotlaké čištění vodou
Čištění bez odstavení provozu? ano ne ne ne
Čištění bez demontáže? ano ne ne ne
Čištění bez poškození zařízení? ano ne ano ne
Bezodpadové čištění? ano ne ne ne
Ekologické čištění? ano ano ne ano
Čištění bez toxických účinků? ano ano ne ano

V Česku bohužel stále převládají zastaralé způsoby průmyslového čištění a chlazení. Velké zahraniční společnosti přitom na tryskání a chlazení suchým ledem nedají dopustit – jejich zkušenosti ukazují, že tryskáním je mj. možné:

I kvůli tomu se – prostřednictvím našich článků – snažíme o suchém ledu šířit osvětu a naše klienty vzdělávat.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním! Anebo si s námi rovnou domluvte nezávaznou konzultaci pro odběr suchého ledu.

 
Autor článku: Martin Rozínek

Martin je certifikovaná osoba organizace EVHA. Jeho starostí je obchod, strategický rozvoj společnosti – a také odborné konzultace. Postará se o inspekci vašich strojů a ventilace a prozradí vám, jak nečistoty a usazeniny odstranit.

Sídlo společnosti

Eco-stations s.r.o.
Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 28984650
DIČ: CZ28984650

Ekonomický servis a objednávky

email: info@eco-stations.eu

Všeobecné obchodní podmínky

- čištění VZT
- prodej suchého ledu
- ostatní služby