Blog dle kategorií

Nejnovější články:

[PŘÍPADOVÁ STUDIE]: Jak čištěním vzduchotechniky šetříme společnosti SumiRiko desítky tisíc Kč ročně

Vyčištěním vzduchotechnických odtahů pomocí suchého ledu jsme společnosti SumiRiko, výrobci autodílů z jihomoravských Drnovic, pomohli snížit počet zmetkových výrobků. Zlepšili jsme také pracovní prostředí – a jako bonus jsme firmě ušetřili za 6 měsíců více než 50 000 Kč. Přečtěte si, jak jsme postupovali.

SumiRiko – specialista na antivibrační komponenty

Drnovickou společnost SumiRiko možná znáte jako Anvis AVT – pod tímto jménem působila až do března 2017. Firma zaměstnává okolo 450 lidí a od roku 1995 (pod záštitou skupiny Sumitomo Riko Group) vyrábí v Česku antivibrační systémy pro automobilový průmysl.

SumiRiko se zaměřuje hlavně na produkci dílů, které se montují na přední a zadní nápravy vozů a tlumí během jízdy vibrace a hluk podvozků. Mezi odběratele firmy patří např. Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Mercedes-Benz, Porsche nebo BMW.

schéma suché sanitace

Česká pobočka SumiRiko sídlí v Drnovicích, na dohled od malebné Drahanské vrchoviny. Zdroj: sumiriko.cz

První fází výroby antivibračních systémů je postřikové lakování. Na plastové a kovové součástky se bubnem v lakovací jednotce – popř. stříkací pistolí – nanáší přilnavý nátěr. Díl se poté vloží do formy a vstřikováním se na něj nanáší roztavená pryž, která se díky adhezivní vrstvě pevně přichytí. Po vulkanizaci se součástka vyjme, smontuje a expeduje zákazníkovi.

Jak to vše ale souvisí s čištěním vzduchotechniky?

Problém: nevýkonné odtahy

Nanášení postřikem používá klient kvůli rovnoměrnému nanesení laku. Nevýhodou této metody je ale velké množství odpadu; okolo 50 % roztoku se během lakování dostane ve formě aerosolu a par do vzduchu.

Lak na bázi acetonu a směsi ropných látek je vysoce hořlavý, navíc dráždí dýchací cesty a sliznice. Firma dosahuje bezpečného pracovního prostředí pomocí vzduchotechnických odtahů, které odpadní částečky barviva odsávají do připravených kontejnerů. Zbytky laku se následně likvidují spalováním.

schéma suché sanitace

Ke každé lakovací jednotce je přiveden vlastní odtah (horní část přístroje). Zdroj: sumiriko.cz


„Během října 2018 jsme v lakovně zaznamenali náhlý pokles výkonu v odtahu vzduchotechniky. Předběžné šetření ukázalo, že problémem je zanesená ventilace. Protože v provozu lakovny používáme vysoce hořlavé adhezivum, museli jsme kvůli riziku požáru situaci urychleně vyřešit. Na společnost Eco-stations jsme se obrátili na základě kladného doporučení.“

Jakub Hradil, maintenance manager


Inspekce vzduchotechniky ukázala zásadní problém

Do drnovické závodu jsme se vydali začátkem listopadu 2018. Špatně fungující odtahy potřebovalo vedení firmy rychle zprovoznit – každá hodina stojícího provozu znamená pro SumiRiko ztrátu několika tisíc Kč.

Čištění odtahů začínáme obhlídkou provozu, kontrolou vzduchotechniky a vypracováním inspekčního protokolu. Vizuální inspekci potrubí provádíme přes revizní otvory, které v odtazích vytváříme bruskou.

V drnovickém provozu jsme ale takto postupovat nemohli. Kvůli vysoké koncentraci organických par je totiž lakovna zónou s vysokým rizikem výbuchu. Jakékoliv zdroje jiskření nebo tepla tu jsou zapovězené.

Klasická elektrická zařízení proto v lakovně nenajdete. Místo nich zde používají stroje s jiskrově bezpečnými obvody (tzv. „EXová zařízení“) a řadu operací provádějí zaměstnanci ručně, popř. s pneumatickými nástroji.

Přísným podmínkám jsme se museli přizpůsobit i my. Po vystřižení revizního otvoru pneumatickými nůžkami jsme v odtazích objevili silné nánosy nečistot. V trubce s metrovým průměrem dosahovaly na exponovaných místech až 50centimetrové vrstvy. Mikroskopické částečky se v průběhu let pevně přichytily ke kovu a vytvořily tlustou, hořlavou krustu se sypkým povrchem. Nečistoty bránily efektivnímu odtahu a zhoršovaly pracovní podmínky.

schéma suché sanitace

Stav odtahové ventilace před čištěním. Nečistoty jsou výsledkem hromadění částic laku. Zdroj: archiv Eco-stations, se svolením SumiRiko

Funkční zkoušky: máme zelenou!

Hned na místě jsme proto provedli funkční zkoušky. Nezaberou nám více než hodinu, obejdou se bez odstavení provozu a díky nim zjistíme, zda tryskání suchého ledu klientův problém vyřeší.

Sypké nečistoty jsme z testované části potrubí vysáli průmyslovým vysavačem Nilfisk 3907/18 s jiskrově bezpečným elektrickým motorem. Pro maximální bezpečnost jsme zařízení umístili mimo prostor lakovny a s odtahem jsme jej spojili hadicí uzemněnou měděným drátem.

Nečistoty, uvnitř nerezového potrubí, jsme odstranili robotickým čištěním pomocí našeho ECO-ROBOTA s uzemněním a tryskacím strojem IC-310, který tryská pelety suchého ledu (tuhého oxidu uhličitého) pod tlakem až 16 barů. Suchý led strukturu nečistot naruší a poté je změnou svého objemu při sublimaci „odfoukne“. Odklizené částečky pak stačí vysát.

Jak čištění suchým ledem funguje?Přečíst princip metody

Výsledkem revize VZT systému je inspekční protokol, ze kterého zákazník zjistí:

Výroba během čištění pokračovala

Samotné čištění vzduchotechniky provádíme z plošiny a ze země. Potrubí nerozebíráme – výroba může v lehce omezeném provozu pokračovat. Stačí na pár hodin odstavit část potrubí, kterou čistíme.

V SumiRiko jsme postupovali po jednotlivých lakovacích stanicích. Po vypnutí přístroje a odpojení přívodní trubice jsme z odtahu vysáli práškový odpad a vstupní část potrubí jsme vyčistili kartáčovým systémem s antistatickou ochranou.

Vzdálenější části odtahů jsme vyčistili pomocí našeho ECO-ROBOTA. Lze jej použít na ventilaci kruhového i čtvercového profilu s průměrem od 40 cm výše; operátor robota propojí s tryskacím zařízením a na dálku jej směruje pomocí ovládací stanice.

schéma suché sanitace

Princip fungování tryskacího robota Jettyho. Zdroj: jettyrobot.com

Výsledky čištění vzduchotechniky

Odtahy v lakovně společnosti SumiRiko jsme vyčistili za 5 dní. Koncentrace laku ve vzduchu výrobny po vyčištění potrubí poklesla, snížil se počet zmetkových výrobků.


„Řešení Eco-stations nám umožnilo pokračovat ve výrobě a lakování i během čištění vzduchotechniky. Pokud by bylo potřeba celé potrubí rozebrat, byli bychom nuceni převést výrobu na subdodavatele, což by pro nás znamenalo práci navíc a nižší zisk. Díky čištění suchým ledem a dodržení harmonogramu ze strany Eco-Stations bylo omezení provozu minimální.“

Jakub Hradil, maintenance manager


schéma suché sanitace

Stav ventilace po čištění. Zdroj: archiv Eco-stations, se svolením SumiRiko

S drnovickým výrobcem autodílů spolupracujeme dodnes. Nastavili jsme frekvenci kontrol jednou za tři měsíce a údržbu odtahů jsme už dvakrát zopakovali. Čištění suchým ledem plánujeme rozšířit i do provozu výroby pryžových segmentů a dílů.


„S Eco-stations spolupracujeme řadu měsíců a s jejich službami jsme spokojeni. Dodržují domluvené termíny, práce je rychlá a nese opravdové výsledky. Údržba navíc probíhá za provozu, takže nám odpadá starost s outsourcingem výroby.“

Jakub Hradil, maintenance manager


Řešíte podobný problém jako společnost SumiRiko? Zašlete nám nezávaznou poptávku – do druhého pracovního dne se ozveme zpět a navrhneme vám vhodné řešení.

 
Autor článku: Martin Rozínek

Martin je certifikovaná osoba organizace EVHA. Jeho starostí je obchod, strategický rozvoj společnosti – a také odborné konzultace. Postará se o inspekci vašich strojů a ventilace a prozradí vám, jak nečistoty a usazeniny odstranit.

Sídlo společnosti

Eco-stations s.r.o.
Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 28984650
DIČ: CZ28984650

Ekonomický servis a objednávky

email: info@eco-stations.eu

Všeobecné obchodní podmínky

- čištění VZT
- prodej suchého ledu
- ostatní služby