Blog dle kategorií

Nejnovější články:

Čištění suchým ledem v potravinářství: ušetří stovky hodin ročně, vyřeší problémy s hygienou

Aplikací suchého ledu šetří potravinářské společnosti tisíce hodin ročně a zajišťují účinné odstranění patogenů ze svého provozu. A zatímco do Česka průmyslové čištění suchým ledem teprve proniká, v zahraničí je zavedeným (a doporučovaným) standardem.

V potravinářství se hraje o životy.

Pekárny, mlékárny, zpracovatelé masa a desítky dalších provozů produkují den co den tisíce tun potravin, mezitím se snaží zajistit dokonalou sanitaci svých výrobních linek. Stačí přitom mikroskopická, okem nepostřehnutelná kontaminace; následky mohou být tragické: těžké otravy jídlem, silné alergické reakce.

Nejde jen o nedávné, hojně medializované případy nakaženého masa z polské produkce. Ročně vydá Státní zemědělská a potravinářská inspekce desítky varování před nebezpečnými potravinami.

Těžké hledání kompromisu

Čistotu provozu legislativně ošetřuje řada hygienických zařízení, v praxi na jejich dodržování zpravidla dohlíží manažer kvality. Na jeho bedrech spočívá nelehký úkol – zajistit čištění provozu a současně zabezpečit včasné dodání produktu odběratelům.

Vybalancovat oba požadavky není snadné. Bez náležité údržby představují vyrobené potraviny pro konzumenty vážné zdravotní riziko. Při opoždění dodávek se zase potravinářská společnost vystavuje nebezpečí postihu a vysokých smluvních pokut.

Realita potravinářských provozů

Ke vzniku nečistot a zanesení strojů přitom stačí jen pár sekund. Těsto, melasa a další viskozní suroviny obalí výrobní plochy, dostanou se do pásových dopravníků, konvektomatů nebo balících zařízení.

Zbytky masných výrobků hrozí rizikem křížové kontaminace.

A např. kontaminace surovin slupkami ořechů znamená výskyt nežádoucích alergenů.

Řada provozů odklízí zbytky z výroby ručně. Vyčištění a sanitace jediné linky tak zabere několik dní – je totiž potřeba odstavit výrobu, odpojit výrobní zařízení od elektrické sítě a počkat na jejich vychladnutí a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků pro údržbu a zorganizovat jejich práci.

pekařská řetězová pec

Manuální vyčištění řetězové pece zabere týmu 10 lidí často celý den. Zdroj: directindustry.com

Alternativa v podobě vysokotlakého čištění vodou zase vytváří hektolitry tekutého odpadu, který je nutné odčerpat a zlikvidovat, což bývá výrazná zátěž pro rozpočet. Navíc je třeba vyčkat na oschnutí strojů – a teprve pak je zapojit zpět do provozu.

80% úspora času = jedna směna navíc

Z uvedených důvodů se proto na Západě už před dekádami prosadilo čištění suchým ledem – tuhým oxidem uhličitým. Americká FDA (úřad pro kontrolu léčiv a potravin) ji potravinářským provozům dokonce doporučuje nejlepší možnou čistící metodu.

Podle studie americké Food Standard Agency otryskávání odstraňuje z keramických a kovových ploch řadu patogenních mikroorganismů – mj. původce salmonelózy a listeriózy.

Čištění peletami tuhého oxidu uhličitého snižuje dobu odstávky až na pětinu: suchý led není vodivý ani abrazivní, můžete jej aplikovat na rozžhavené plochy a nezanechává žádné zbytky. Co to pro vás znamená?

Chcete vědět víc? Přečtěte si, jak čištění suchým ledem funguje

Kombinace těchto faktorů znamená úsporu stovek hodin ročně – mj. i proto, že jediný pracovník zvládne s tryskacím zařízením na suchým ledem několikrát rychleji totéž, co celá směna údržbářů s drátěnými kartáči.

schéma suché sanitace

Čištění tuhým oxidem uhličitým je součástí tzv. suchého sanitačního procesu. Zdroj: foodsafetymagazine.com, upraveno

Účinný nástroj na plísně

Doménou suchého ledu je také odstranění plísní, které trápí pivovary, pekárny a další provozy s vyššími teplotami a vzdušnou vlhkostí. Jejich odstranění detergenty a agresivní chemií není slučitelné s hygienickými zásadami, další metody zase nebývají účinné.

Vyhněte se požárům

Trestuhodně opomíjenými prostorem v potravinářství jsou odtahové systémy. Ty přitom bývají jedinou bariérou mezi fungujícím provozem a katastrofou. V průběhu let se zanášejí mikroskopickým odpadem z výroby, kondenzují v nich páry z oleje a tuků.

Vedle nebezpečí výbuchu (např. při nedostatečném odtahu moučného prachu) hrozí únik vysráženého oleje do mezistropů. Celou stropní konstrukci je pak třeba vyměnit – a to si často žádá zastavení provozu. Asi každý si dokáže představit, jakou pohromu znamená podobná akce pro firemní konto.

odtah vyčištěný suchým ledem

Potrubí s kondenzovaným tukem – před čištěním a po vyčištění. Zdroj: materiály Eco-stations

Špatná přístupnost vede řadu podniků (v lepším případě) k čištění pomocí kartáčů, které ale přinejlepším očistí jen okolí vstupu.

Otryskávání suchým ledem dokáže naopak ventilaci zprůchodnit. Využívá se při tom robot, který se do odtahu zavádí revizním otvorem; veškeré ovládání zajišťuje odpovědný pracovník. Ventilaci není třeba rozebírat ani snášet – stačí znát schéma ventilačního systému. Údržba přitom může probíhat za plného provozu.

Pomohl vám článek? Sdílejte jej na Facebooku a na LinkedInu, dejte nám like. Nebo se nám rovnou ozvěte a zjistěte, jak čištění suchým ledem pomůže vašemu provozu.

 
Autor článku: Martin Rozínek

Martin je certifikovaná osoba organizace EVHA. Jeho starostí je obchod, strategický rozvoj společnosti – a také odborné konzultace. Postará se o inspekci vašich strojů a ventilace a prozradí vám, jak nečistoty a usazeniny odstranit.

Sídlo společnosti

Eco-stations s.r.o.
Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 28984650
DIČ: CZ28984650

Ekonomický servis a objednávky

email: info@eco-stations.eu

Všeobecné obchodní podmínky

- čištění VZT
- prodej suchého ledu
- ostatní služby

Výrobna suchého ledu
Mníšek pod Brdy

Dominik Kroupa
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: +420 606 057 459
email: provozmnisek@eco-stations.eu