Blog dle kategorií

Nejnovější články:

[NÁVOD] Jak vybrat dodavatele pro čištění suchým ledem: 5 faktorů, které musíte zvážit

Stačí zvolit správného dodavatele – a čištění suchým ledem ušetří vaší společnosti peníze, čas i starosti. S naším detailním návodem to pro vás nebude žádný problém.

Pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež“ platí ve světě byznysu více než kde jinde. Při výběru odborníka na čištění suchým ledem je třeba zvážit řadu faktorů. Vedle odborné způsobilosti dodavatele a jeho spolehlivosti musíte vzít v potaz zkušenosti vlastních zaměstnanců nebo finanční návratnost celé operace.

Volba kompetentního dodavatele nemusí být věštěním z křišťálové koule – když víte, jak na to.

výběr dodavatele suchého ledu

Diagram výběru dodavatele suchého ledu. Zdroj: materiály Eco-stations

1) Stanovte kritéria zakázky

Ať už návrh na využití suchého ledu v údržbě vzešel od vedení firmy nebo od vás, měli byste znát projektová omezení Tedy vědět:

Poslední bod je důležitý zejména v případě, pokud jste údržbě odtahů a strojů doposud příliš pozornosti nevěnovali. S časovým odhadem přípravných prací a čištění vám pomůže dodavatel (viz dále).

TIP: Ukažte svým nadřízeným, co vaší firmě čištění suchým ledem přinese

2) Prověřte potenciální dodavatele

Česká legislativa v oboru průmyslového čištění dosud nestanovuje minimální kvalitu odvedené práce. V praxi to znamená, že čištění suchým ledem může provádět každý, kdo si pořídí potřebné vybavení. Bez ohledu na to, zda technologii tryskání skutečně rozumí.

Svého potenciálního dodavatele důsledně proklepněte. Zaměřte se na…

Odborné zkušenosti

Má firma certifikace od oborových sdružení? Certifikát je zárukou vysoké odbornosti. Např. organizace EVHA (European Ventilation Hygiene Association) jej uděluje jen společnostem, jejichž zaměstnanci projdou intenzivním výcvikem a osvojí si osvědčené postupy z praxe (best practices).

školení EVHA

Bez rozšiřování obzorů to ve světě průmyslového čištění nejde. Tým Eco-stations na školení EVHA ve Lvově. Zdroj: materiály Eco-stations

Je firma součástí hospodářské komory? Členy této organizace jsou zpravidla společnosti s hlubokou odborností, s ambicí posouvat hranice svého oboru a podílet se mj. na tvorbě zmíněné legislativy.

Zkušenosti v podnikatelské rovině

Rozhodující jsou pro vás doporučení a reference. Ověřte si je – klienty dodavatele snadno najdete na LinkedInu, transparentní dodavatel vám telefonický nebo e-mailový kontakt na vyžádání předá sám. Na co se ptát?

3) Proveďte funkční zkoušky a stanovte rozpočet

Pokud vám služby vyhlédnuté firmy i odpovědi jejích zákazníků sednou, navažte zasláním poptávky. Stručně popište svůj problém, obor podnikání a co si od spolupráce slibujete. Obchodní zástupce společnosti se vám ozve zpět, dohodne podrobnosti a domluví se na provedení tzv. funkčních zkoušek.

Funkční zkouška probíhá přímo ve výrobě nebo provozu. Dodavatel při ní zjišťuje, zda dokáže se svým vybavením a know-how splnit vaše požadavky; zadavatel (tedy vy) ověřuje, jestli odvedená výsledek čištění odpovídá interním kritériím kvality.

čištění suchým ledem – odtah pekárny

Odtahové potrubí pekárny před čištěním suchým ledem a po něm. Funkční zkoušky prokázaly, že tryskáním lze dosáhnout poptávané čistoty. Zdroj: materiály Eco-stations

Podle délky trvání přípravných prací a tryskání, množství spotřebovaného suchého ledu a dalších parametrů (mj. doby odstávky) dodavatel spočítá celkové náklady a návratnost investice a doporučí nejvhodnější formu spolupráce: čištění formou služby nebo pronájem (popř. prodej) tryskacích strojů.

Nezapomeňte na dodatečné náklady

Při pořízení či pronájmu tryskacích strojů počítejte i s tzv. total cost of ownership (TCO) – celkovými náklady na vlastnictví zařízení. Patří sem mj. výdaje na provoz a údržbu strojů nebo na pořízení pelet suchého ledu.

TCO vám pomohou snížit např. dodavatelé nabízející zvýhodněný servis nebo (při poruše tryskacího zařízení) zapůjčení náhradního stroje.

4) Promluvte se zaměstnanci

Čištění výrobních zařízení a vzduchotechniky znamená určitá omezení provozu – a tedy i zásah do života vašich zaměstnanců. Vedoucí výroby a údržby, seřizovači a technici, ti všichni budou stroje odpojovat a zapojovat a spolupracovat na jejich vyčištění. Na nich bude stát kontrola kvality odvedené práci, oni budou pomáhat např. i se zakrytováním okolí.

Dejte na jejich odborný názor. Pokud čištění provádí dodavatel formou služby:

Na co se zaměstnanců ptát, pokud pořizujete vlastní tryskací stroje?

5) Domluvte rozsah služby a následnou péči

Podle výsledků funkčních zkoušek, finanční rozvahy a doporučení vlastních zaměstnanců zvolte vyhovující variantu služby. Specialista na čištění s vámi domluví harmonogram prací a stanoví, jaké úkony je potřeba zařídit z vaší strany.

Při uzavření kontraktu vám část dodavatelů poskytne na pelety suchého ledu výraznou slevu. Pokud pořizujete tryskací stroje do vlastnictví či pronájmu, zajímejte se o reklamační podmínky, garanci servisu a podmínky pro zapůjčení náhradního zařízení.

Hledáte partnera na vyčištění svého provozu? Napište nám! Do druhého pracovního dne se ozveme zpět, domluvíme se na konzultaci a spočítáme vám návratnost investice.

 
Autor článku: Martin Rozínek

Martin je certifikovaná osoba organizace EVHA. Jeho starostí je obchod, strategický rozvoj společnosti – a také odborné konzultace. Postará se o inspekci vašich strojů a ventilace a prozradí vám, jak nečistoty a usazeniny odstranit.

Sídlo společnosti

Eco-stations s.r.o.
Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 28984650
DIČ: CZ28984650

Ekonomický servis a objednávky

email: info@eco-stations.eu

Všeobecné obchodní podmínky

- čištění VZT
- prodej suchého ledu
- ostatní služby