Blog dle kategorií

Nejnovější články:

Dezinfekce ozonem (i v boji proti koronaviru): mýty a fakta

Do nabídky Eco-stations jsme nedávno zařadili ozonizéry, určené k dezinfekci povrchů, místností i vzduchotechniky. Cílem tohoto článku je odpovědět na dotazy, které nám ohledně čištění ozonem chodí: jak dezinfekce ozonem funguje, zda je bezpečná a které patogeny dokáží naše zařízení zlikvidovat.

 

Co je ozon a jak likviduje bakterie a viry?

Podstatou dezinfekčních vlastností ozonu jsou jeho silné oxidační účinky. Tyto vlastnosti mu propůjčuje uspořádání jeho molekuly, která se skládá ze tří atomů kyslíku (vzorec ozonu je tedy O3).

Ozon není příliš stabilní molekulou a odštěpením jednoho kyslíkového atomu se „snaží“ vrátit zpět do formy O2, ze které vzniká (v přírodě působením UV záření, v přístrojích vysokým elektrickým napětím).

Při štěpení ozonu vznikají tzv. volné radikály. Mohou mít podobu:

Volné radikály ničí vazby mezi organickými molekulami, které tvoří základ všech živých organismů. Ozon likviduje patogeny jak přímým usmrcením (poškozením buněčné stěny bakterií či lipidového obalu virů), tak jejich „sterilizací“ (poškozením genetické informace).

Účinnost ozonu při likvidaci bakterií, virů či kvasinek potvrzuje celá řada studií (viz tabulka níže). Výčet patogenů rozhodně není konečný, spíše naopak – berte jej jako ochutnávku dezinfekčních schopností ozonu:

Druh organismu Patogen, který dokáže ozon zlikvidovat Co tento patogen způsobuje?
bakterie [1, 2] Listeria monocytogenes* listerióza
Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok)* stafylokokové infekce
Enterococcus faecalis* záněty močových cest a tlustého střeva, meningitidy ad.
Pseudomonas aeruginosa* zápal plic, záněty močových cest a ucha ad.
Bacillus cereus záněty zažívací soustavy
kvasinky [1] Candida albicans  kandidóza (kvasinkové záněty)
viry [3–7] enteroviry záněty trávicí soustavy
noroviry záněty zažívací soustavy
rhinoviry nachlazení
influenzaviry chřipka
koronaviry respirační onemocnění

Objevují se také návrhy na dezinfekci ozonem v nemocnicích proti koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19 [8]; ozonizace se ukázala jako účinná metoda pro potlačení několika různých druhů koronaviru [6, 7].

* Druhy označené hvězdičkou likviduje – dle laboratorních testů – i vodní ozonizér EnozoPro v naší nabídce.

 

Jak se ozon liší od ostatních dezinfekčních činidel?

V porovnání s jinými dezinfekčními činidly má ozon několik výhod (blíže viz tabulku níže): 

  ozon jiné dezinfekce (bělidla, alkoholy)
zbytky po dezinfekci voda, kyslík organická rozpouštědla, sloučeniny chloru ad.
náklady na likvidaci zbytků prakticky žádné relativně vysoké
místo výroby na místě elektrolýzou na místě elektrolýzou (kyselina chlorná) nebo v chemickém závodě
zátěž pro životní prostředí nízká (výroba probíhá na místě, volné radikály rychle vyprchají) relativně vysoká (výroba s použitím agresivních chemikálií, vysoká uhlíková stopa při transportu dezinfekcí)
nebezpečí pro vodní organismy v aktivované fázi vysoké, po vyprchání volných radikálů žádné organická činidla a sloučeniny chloru mohou usmrtit řadu vodních organismů
pořizovací náklady v aktivované fázi vysoké, po vyprchání volných radikálů žádné jednorázově nízké
provozní náklady relativně nízké (za elektřinu a údržbu zařízení) při intenzivní spotřebě dezinfekce poměrně vysoké

 

Využití ozonizace

Dezinfekce ozonem se hojně využívá napříč mnoha obory. V potravinářství se s jeho pomocí odstraňují choroboplodné bakterie a další patogeny na skladované zelenině a masu. Využívá se také k likvidaci hmyzích škůdců v silech a k sanitaci povrchů a strojů v potravinářských provozech.

Ozonizace je standardem i v dezinfekci potrubí v mlékárnách či pivovarech, chladících věží, nebo při úpravě pitné vody [9–12]. Své místo má ozon i v dezinfekci zdravotnických pomůcek či operačních sálů mezi jednotlivými zákroky. [13].

Naopak se nepoužívá k čištění a dezinfekci v chemickém průmyslu – je zde vysoké riziko reakce ozonu se zbytkovými chemikáliemi a tvorby toxických sloučenin. Pro takové aplikace je vhodnější čištění suchým ledem.

Následuje logická otázka: pokud je ozon k organickým molekulám tak destruktivní, jak zde píšeme, nepředstavuje nebezpečí i pro lidi?

 

Vliv ozonu na lidské zdraví (a proč ozon nekoupíte)

Při vystavení vyšším koncentracím (nad 0,1 ppm – cca 0,00001 %) způsobuje ozon – stejně jako dezinfekce založené na alkoholu, chlorových sloučeninách a jiných činidlech – řadu zdravotních problémů: podráždění sliznic, bolesti hlavy, kašel ad. [11].

Těmto problémům se předchází vhodnými ochrannými prostředky – součástí některých generátorů jsou také destruktory ozonu. Samozřejmostí je to, že při použití ozonových výrobníků v místnosti nikdo není.

Obrovskou výhodou je také nestabilita ozonu, na kterou se dá pohlížet jako na svébytnou bezpečnostní pojistku. Při pokojové teplotě se polovina vzdušného ozonu rozpadne za 30 minut na kyslík, ve vodě dokonce už za 15 minut [14].

Poznámka na okraj: podle našich zkušeností při ozonizaci u klientů i v našich kanceláří je „poločas rozpadu“ spíše okolo 45 minut. Vedle teploty totiž záleží i na relativní vzdušné vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu.

Výše řečené znamená, že ozon v plynové bombě nekoupíte – i pokud byste ji skladovali při teplotě -35 °C (což odporuje bezpečnostním předpisům), při poločase rozpadu 18 dní by vám po třech měsících v bombě zůstalo jen asi 1,5 % původního množství [14].

 

Jak fungují (a co dokáží) přístroje v naší nabídce

Přístroje v naší nabídce generují ozon jak v roztoku, tak v plynné formě.

 

Vodný roztok ozonu – EnozoPro

Roztok ozonu vytváří vodní ozonizér EnozoPro pomocí komorové elektrody, kde jako anoda slouží diamantový polovodič obohacený bórem. Ta rozkládá vodu na kyslík a pozitivně nabité částice vodíku, které putují selektivní membránou ke katodě.

V části komory s anodou se tak koncentrují kyslíkové molekuly, z nichž část se vlivem vysokého napětí mění na ozon. Vodík, které vzniká v katodové části elektrody, uniká spolu s ozonizovanou vodou při stisknutí spouště. Jeho koncentrace je ale natolik nízká, že žádné nebezpečí nepředstavuje.

Koncentrace ozonu v roztoku dosahuje hodnoty až 2 ppm. Jde ovšem o plyn rozpuštěný ve vodě a do vzduchu neuniká – lidské zdraví tedy neohrožuje (je samozřejmě důležité vyhnout se kontaktu s roztokem).

znečištěná ventilace

Princip generování ozonu elektrolýzou vody. Zdroj: greenteckglobal.com

Propagaci ozonizéru EnozoPro stavíme mj. na certifikovaných laboratorních zkouškách od akreditované laboratoře ALS. Ty potvrdily účinnost přístroje při potlačení patogenů podle normy BS EN 1276:2019 (test pro zhodnocení baktericidní aktivity testovaného přípravku).

Po nanesení vody s ozonem zlikvidoval roztok po 5 minutách působení nejméně 99,99 % bakterií druhů E. coli, zlatého stafylokoka, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa a Enterococcus faecalis (pod každým z odkazů naleznete příslušný laboratorní certifikát).

EnozoPro má také certifikát dokládající jeho schopnost zlikvidovat během 30 sekund 99,7 % koronavirus 229E. Ten se podobá koronaviru SARS-CoV-2 (původce nemoci COVID-19) a je jedním z modelových virů,  které Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA)  a ASTM (mezinárodní organizace pro standardizaci) doporučují pro výzkum SARS-CoV-2.

Agentura EPA zároveň experimenty prováděné na modelovém koronaviru 229E uznává, jako by byly prováděny na koronaviru způsobujícím COVID-19 [15].

znečištěná ventilace

Srovnání lidské plicní tkáně, infikované virovým roztokem ošetřeným přípravkem EnozoPro (nalevo – virus buňky neinfikoval) a bez ošetření ozonem (vpravo – buňky jsou infikované). Zdroj: enozo.com

 

Plynný ozon – generátory GreenTeck

Klasické generátory využívají ke tvorbě ozonu vzdušný kyslík, který je po nasátí vzduchu do komory vystaven vysokému napětí.

Náš nejvýkonnější generátor pro dezinfekci místností vytvoří za hodinu až 10 gramů ozonu. Je určen pro prostory do 600 m3; v takto velké místnosti tak může koncentrace ozonu během 60 minut provozu dosáhnout teoreticky hodnoty 7,78 ppm (1 díl ozonu na 60 tisíc dílů vzduchu). Reálná koncentrace je o 30 % nižší – je totiž nutné počítat s:

I přesto generátory vytvářejí ozon v koncentraci nebezpečné pro lidi, zvířata a rostliny. Během dezinfekce nesmí v dotčené místnosti nikdo být, po jejím dokončení prostory důkladně vyvětrejte. Pomoci vám mohou také funkční odtahy, popř. lze využít aktivní destruktory ozonu.

Rád s vámi možnosti ozonizace ve vaší firmě či výrobě proberu – domluvme si nezávaznou konzultaci.


Zdroje:

 1. Efficacy of ozonated water against various food-related microorganisms
 2. Sporicidal action of ozone and hydrogen peroxide: a comparative study
 3. Kinetics of Inactivation of Waterborne Enteric Viruses by Ozone
 4. Inactivation of Norovirus by ozone gas in conditions relevant to healthcare
 5. Apparatus and Method for Using Ozone as a Disinfectant
 6. Development of a Practical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent
 7. Inactivation of Coronaviruses in food industry: The use of inorganic and organic disinfectants, ozone, and UV radiation
 8. Disinfection technology of hospital wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in China
 9. Microbiological Aspects of Ozone Applications in Food: A Review
 10. Ozone may provide environmentally safe protection for grains
 11. Use of ozone in the food industry
 12. Ozone and cavitation for water disinfection
 13. Use of Gaseous Ozone for Eradication of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus From the Home Environment of a Colonized Hospital Employee
 14. A Review on Ozone-Based Treatments for Fruit and Vegetables Preservation
 15. Guidance on SARS-CoV-2 Surrogate Selection
 
Autor článku: Martin Rozínek

Martin je certifikovaná osoba organizace EVHA. Jeho starostí je obchod, strategický rozvoj společnosti – a také odborné konzultace. Postará se o inspekci vašich strojů a ventilace a prozradí vám, jak nečistoty a usazeniny odstranit.

Sídlo společnosti

Eco-stations s.r.o.
Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 28984650
DIČ: CZ28984650

Ekonomický servis a objednávky

email: info@eco-stations.eu

Všeobecné obchodní podmínky

- čištění VZT
- prodej suchého ledu
- ostatní služby

Výrobna suchého ledu
Mníšek pod Brdy

Dominik Kroupa
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: +420 606 057 459
email: provozmnisek@eco-stations.eu